Minőségbiztosítás

A Házikó alapelvei

Célunk válogatott termelői alapanyagokból csúcsminőségű, természetes ételek előállítása és eljuttatása a tudatos városi fogyasztókhoz. A teljes átláthatóság érdekében minden termékünkön feltüntetjük a hozzávalókat és pontos származási helyüket is. Így garantáljuk azokat a környezeti és szociális előnyöket, melyekhez a vásárló a termék megvásárlásával közvetlenül hozzájárul.

Beszállító gazdáink kiválasztásának szempontjai

I. On-Off szempontok

Alapvető feltételek ahhoz, hogy egy termelő a Házikó beszállítója lehessen.

  1. Stabilan jó minőség – A Házikó csak olyan terméket vásárol, aminek a minőségét a rendszeres ellenőrzés során megfelelőnek talál. Szezonális terméket csak szezonban vásárolunk, előnyben részesítve a külterjes, szabadföldi, természetes gazdálkodást.
  2. Saját termék – A Házikó csak igazolható, ellenőrizhető forrásokból származó termelői alapanyagokat és élelmiszereket vásárol, elkerüli a viszonteladókat. Amennyiben a termék több összetevőből áll, valamennyi alapanyag eredetét igazolni kell.
  3. Átláthatóság és tisztaság – A Házikó az élelmiszerláncok lerövidítésére és maximális átláthatóságára törekszik, ennek érdekében csak olyan termelőkkel dolgozik, akik maguk is transzparensek és hajlandók megmutatni gazdálkodásukat a Házikónak és vásárlóinak. A kötelező higiénés szempontok betartásán túl külön figyelmet fordítunk a termelés és feldolgozás tisztaságára.
II. Értékelési szempontok

A gazdálkodás környezeti és társadalmi hatásait, szerepvállalását jelző kitételek, amelyek további információkkal szolgálnak a termelőről és a termékekről. Minden esetben a gazdálkodás típusa szerint – zöldségkertészet, gyümölcsültetvény, szántóföldi gazdálkodás, tej-, ill. húshasznú állattartás – igazítjuk az értékelési szempontokat.

  1. Termelési volumen és üzemméret – Mind környezeti, mind társadalmi okokból előnyben részesítjük a családi gazdálkodásokat, a háztáji vagy kistermelői üzemméretet, a kis táblaméretet és a mozaikos gazdálkodási szerkezetet.
  2. Őshonos és tájfajták használata – Fajtadiverzitás, a termesztett vagy tenyészett fajták sokfélesége jellemző a természetkímélő, alkalmazkodó mezőgazdálkodásra. Számunkra azért is jelentős, mert hozzájárul a változatos termékpaletta kialakításához.
  3. Táji adottságokkal harmonizáló, a tájra jellemző hagyományos gazdálkodás – Az adott terület gazdálkodási hagyományaira, a táj adottságaira és az elérhető környezeti erőforrásokra építő gazdálkodókat keresünk. Ezek megőrzik az agár-élőhelyek természetességét növelő tájelemeket: őshonos facsoportokat, fasorokat, sövényeket, mezsgyéket, vízállásokat, a változatos domborzati viszonyokat.
  4. Természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazása a gazdálkodásban – Az általunk is figyelt előírások egy része kötelező (kölcsönös megfeleltetés, Natura 2000, védett területek) más részét a gazdálkodó önkéntesen vállalja (AKG, nem termelő beruházások, bio minősítés, permakultúra, biodinamikus gazdálkodás). Mindennek megfelelően történik a gazdálkodásban a vegyszerezés, tápanyag-utánpótlás és takarmányozás, gépesítettség, keletkező hulladék kezelése. Ide tartoznak a talaj- és vízgazdálkodás, illetve további természetvédelmi célú önkéntes vállalások és fejlesztések.
  5. Foglalkoztatás és munkahelyteremtés – Legfontosabb társadalmi szempontként az önfoglalkoztatást is magába értve az élőmunka arányára és a gazdálkodásban betöltött jelentőségére mutat. A vidék megtartóerejének és megélhetés nyújtására való képességének fejlesztése elemi célunk.
  6. Társadalmi aktivitás és szövetkezési hajlandóság – A termelő illetve a gazdaság nyitottsága a közösségformáló tevékenységekre, oktatásban és tapasztalatátadásban való részvételben (gyakornokok fogadása, nyílt napok, referenciaként való bemutatás) sokat nyom a latba. A más termelőkkel és nem termelőkkel való együttműködés hajlandósága egyaránt feltétel.
  7. Innováció és újító kedv – Ide értjük a gazdálkodó ötletességét, kísérletező kedvét és kezdeményezőkészségét illetve további előrevivő magatartásmintákat és hozzáállást.

Vidékfejlesztési hátterünkről bővebben az AGRI KULTI oldalán olvashattok.